WULKANDECOR

WULKANDECOR – to dekoracyjne granulaty z wulkanicznych kruszyw mineralnych o wysokich walorach estetycznych. Są optymalnym regulatorem hydrotermicznym, bogatym w związki mineralne, odpornym na warunki atmosferyczne. Mogą stanowić doskonałą warstwę dekoracyjno – drenażową, a także wyjątkowy materiał do ściółkowania i dekorowania ogrodów, tarasów, balkonów, doniczek.

WULKANDECOR cechuje się optymalną wytrzymałością na obciążenia. Jest produktem ekologicznym, o szczególnych wartościach fizyczno – chemicznych, niezmiennym w czasie.

WULKANDECOR to inspiracja do realizacji niepowtarzalnych projektów Architektury Ogrodowej.

Występuje w różnych kolorach i frakcjach:

Granulacja  3/5; 5/10; 10/14; 10/18; 14/40 mm

Kolor: czerwony, czarny i brązowy.

Zdolność zatrzymywania wody 15-20%.

Porowatość wewnętrzna 40-60%

Waga nasypowa 800-900 [kg/m3]