WULKANGRANULATY

WULKANGRANULATY wykorzystywane są jako:
– ekologiczna warstwa drenażowa o wysokim wskaźniku sorpcyjności wody rzędu 25%, pełniąca rolę regulacji hydrotermicznej terenu. Stosowana w Projektach Zielonych Dachów, tarasów, ogrodów.


– element warstwy wegetacyjnej gwarantujący stabilną, bezterminową, bogatą w związki mineralne strukturę terenu. To doskonały surowiec do sporządzania podłoży z pełną możliwością indywidualnego kształtowania granulacji nawozu np. podłoża do storczyków, bonsai, kaktusów. Łączy się z wszystkimi substratami. Drobny granulat może stanowić 60% podłoża. Najlepsze efekty otrzymuje się mieszając granulaty WulkanGarden z podłożami w stosunku 1 do 3.
– element hydroponiki – bezpośrednie sadzenie roślin w granulacie wulkanicznym WulkanGarden
– element dekoracyjno – termoizolacyjny odporny na warunki atmosferyczne, bezterminowy. Posiada optymalne właściwości termoizolacyjne, akustyczne, wysokie walory dekoracyjne – może zastępować korę.

Granulacja: 3/5; 5/10; 10/14 mm

Kolor czerwony lub czarny

Zdolność zatrzymywania wody 15-20%

Porowatość wewnętrzna lawy 40-60%